Δευτέρα 24 Οκτωβρίου 2011

LOW BAP Βραδιά
«ΣΤΕΚει»
Ανοιχτός-Αυτοδιαχειριζόμενος Κοινωνικός & Πολιτιστικός χώρος
Νικολαϊδου 9 (Πεζοδρομος) Ελευσίνα
(Λεωφορεία Α16, Β16, 845, 871, 878, 879 - Στάση Τέρμα)