Δευτέρα 3 Οκτωβρίου 2011

Παιδεία, τι παίζει?


Παιδεία σε πτώχευση
Oμιλητές:
- Παναγιώτης Σωτήρης (Καθηγητής Πανεπιστημίου)
- Γκέτσος Ζήσης (ΕΛΜΕ)
- Κώστας Τσιάκος (Φοιτητής Ιατρικής)


Δευτέρα, 3 Οκτωβρίου · 8:30 μ.μ. - 11:30μ.μ.