Τρίτη 23 Απριλίου 2013

4 χρόνια ΣΤΕΚει!!!

Παρασκευή 26, 9μμ! Πάρτυ Γενεθλίων με Dj's απ' όλο το ΣΤΕΚει (όπως λέμε από όλο τον κόσμο) ΣΤΕΚει, Νικολαιδου 9 Ελευσίνα